dimarts, 18 de maig de 2010

Preguntes a CiU (i a l'alcalde de Lleida) sobre la "burka".


CiU, esperonada per declaracions de l'Alcalde de la ciutat, que assegura no ésser tolerable l'ús de la burka, acaba de presentar una Moció a la Paeria de Lleida amb la pretensió que el Govern municipal avali la prohibició de l'ús d'aquesta vestimenta en l'espai públic (a Lleida, ben poquísismes dones l'exhibeixen). L'exposició de motius de la Moció convergent és -al meu parer-tota una declaració de prejudicis i d' encoberta hostilitat cap a la cultura musulmana de la població immigrada d'aquest credo. L'aval de l'Alcalde, que diu que inclourà la prohibició de la burka en l'Ordenança de civisme, si l'informe jurídic que ha encomanat ho creu pertinent, dóna ales al debat:

A mi no m'agrada gens ni mica la burka, ni m'agrada el niqab. I em desplau enormement que les dones duguin aquestes robes. Però em pregunto si els gustos -per majoritaris que siguin- són suficient motiu per prohibir. Quina raó ética pesa sobre la burka perquè alguns tensin tant l'arc? Em sembla que en aquest terreny relliscós, el més intel·ligent és preguntar en lloc de pontificar. Pregunto, doncs, a CiU, seguint el fil dels argument de l'exposició de motius de la seva Moció (i ho pregunto a l'Alcalde, també):


1. CiU diu que la burka és un problema que dificulta la convivència i la seguretat.
La burka és realment un problema, com diu la moció de CiU? Per què és un problema? Que dificulta la convivència, està comprovat? En quina experiència es fonamenta l'afirmació? Només la burka és inconvenient per a la “convivència”? En què es basa CiU per suposar que la burka ha dificultat la "seguretat"? Quina base hi ha per sostenir-ho?

2. CiU diu que la burka és una obligació imposada.
Les dones –totes les que l'usen- hi estan efectivament forçades? Com ho sap CiU, això? Quantes de les dones que l'usen ho han confessat a CiU? Ho ha denunciat, CiU -si CiU ho sap- al CIAD, a l'ICD, o als Mossos, o a la Guàrdia Urbana?

3. CiU diu que la burka dificulta la integració.
Només la burka dificulta la "integració"? CiU no la posa difícil sempre amb la seva actitud (Vic, mesquita de Lleida, Llei d'Educació, etc.)? Quantes activitats socials, culturals, d'educació de carrer, etc. té prgramades o fetes la Paeria, o CiU, per a la multiculturalitat, el contacte, la integració de la població immigrada? Quantes en són específiques per a dones? Quantes entitats socials i culturals de Lleida s'han plantejat fer una crida a integrar persones immigrades en les seves activitats? Quin posicionament tenen els agents econòmics de Lleida (empreses) per a la integració d'immigrats? Quina formació en cultura nacional i en valors propis se'ls dóna i on es fa? Quines ocasions tenen els immigrats per explicar-se i transmetre els seus valors propis? Quins programes públics d'"acollida" hi ha en marxa i què preveuen?

4. CiU diu que la burka és obligada pels homes “salafistes” de les dones.
Si els homes obliguen les dones a la burka, ara nosaltres les “obligarem” a no dur-la? Sempre hem d'obligar les dones, sense comptar amb elles? Farem pagar a les dones les actituds dels “salfistes” reconeguts per CiU i no als homes “salafistes”? Tenim seguretat que és sempre una imposició masculina? Tenim seguretat que és sempre una imposició religiosa i només religiosa?
5. CiU no parla dels problemes de salut de les dones que usen burka. Ni de la seva reclusió si no els és permès de dur-la.
Per què no es planteja CiU els problemes oftalmològics possibles, les caigudes en reduir-se el camp visual...la problemàtica de salut que implica la burka i només es preocupa per la burka? Les dones que ara duen burka, sortiran de casa quan, eventualment, sigui prohibit? A què condueix la seva -més que probable- reclusió?

6. A CiU no li preocupa la cultura dels vestits, sinó la burka.
Què sabem, uns i altres, sobre les indumentàries àrabs, iranianes, xineses, portugueses, afganeses, llatinoamericanes, subsaharianes, i què signifiquen i què les justifica en la història? No convindria entendre-hi i conèixer abans de judicar?

7. CiU riscar d'identificar burka i Islam.
No és tendenciós confondre l’anècdota -per dolorosa que sigui als nostres ulls- de la burka amb la categoria de l’Islam, en territori majoritàriament catòlic?

8. CiU el que vol és “prohibir”.
En lloc de prohibir a la valenta, no caldria consultar les ONGDs de la ciutat? I l'Assemblea de les Religions? No seria millor buscar raons de pes, complicitats, pedagogies possibles?

9. CiU no entén els drets a la vestimenta pròpia i a l’ús de símbols.
No té tothom el dret a vestir com li plagui (o a desvestir-se mentre no ofengui el decòrum? Després de la burka vindrà el xador? I després el vel dels cabells? I després les guelabeies? I després les sandàlies? I després, posats a prohibir, què?

10. CiU no atén a raons de competències, ni als drets preservats.
Quines competències té el municipi per a prohibir l’ús de la burka o de qualsevol altra roba, negra o estampada? Es bo prohibir des d'una "ordenança" que, per obra i gràcia de l’alcalde, ha expulsat a la carretera les prostitues, fent-les més vulnerables a la violència? La Constitució, que preserva drets individuals, no és superior al prejudici? Què hi diu l’Estatut , en el seu capítol de drets i deures? S’ho ha llegit, CiU?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada