dilluns, 28 de març de 2011

Cimeres, àtoms, diners, tisores...


I.

El món està encimerat.

Qui el desencimerarà?

El bon desincemerador que el desencimeri

bon desencimerador serà!

II.

La terra està nuclearitzada.

Qui la desnuclearitzarà

El bon desnuclearitzador que la desnuclearitzi

bon desnuclearitzador serà!

III.

La primavera arriba també aturada.

Qui la sabrà desatura

El bon desaturador que la desaturi

bon desaturador serà!

IV.

La banca i la borsa seueixen farcides.

Qui les desenfarcirà?

El bon desenfarcidor que les desenfarceixi,

bon desenfarcidor serà!

V.

La televisió segueix emmetzinant.

Qui la desemmetzinarà?

El bon desemmetzinador que la desemmetzini,

bon desemmetzinador serà!

VI.

Els dictadors segueixen encrudelits

Qui els desencrudelitzarà?

El bon desencrudelitzador que els desencrudelitzi,

bon desencrudelitzafor serà.

VII,

L'administració camina amb estisores.

Qui la desestisorarà?

El bon desestirorador que la desestisori

bon desestirorador serà!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada